ເພງນີ້ສົ່ງສະຫາຍຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ສະຫາຍຈະຢູ່ໃນໃຈພວກເຮົາຕະຫລອດໄປ ທະຫານຫານຂອງຊາດ

ຂໍມອບເພງນີ້ສົ່ງສະຫາຍຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ສະຫາຍຈະຢູ່ໃນໃຈພວກເຮົາຕະຫລອດໄປ ທະຫານຫານຂອງຊາດ ເພງ ສັນຍາຈະກັບມາຫາແມ່ ຮ້ອງໂດຍ ກ້ອງ ໄຊຍະວົງ ແຕ່ງໂດຍ ກ້ອງ ໄຊຍະວົງ ດົນຕຣີ ອຈ ປໍທ່າວ.

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!