ຈີນລ້ຳໜ້າ! ບັນຈຸວິຊາໄລສົດຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດໂຮງຮຽນ

ໂຮງຮຽນອາຊີວະ ໃນເມືອງເຖິງຊົງ ມົນທົນຢູນານ ລ້ຳໜ້າ ບັນຈຸວິຊາ Live stream ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ຍ້ອນເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການໄລສົດ ເນື່ອງຈາກວ່າ Live stream ຫຼື ໄລສົດໃນປະເທດຈີນນັ້ນ ຖືວ່າເປັນອີກໜຶ່ງໃນການຫາເງິນເລີຍກໍວ່າໄດ້.

ແຕ່ວ່າການໄລສົດ, ການຫາເງິນ ບໍ່ແມ່ນວ່າໃຜໆເຮັດໄດ້ງ່າຍ ຖ້າເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ, ບໍ່ມີລູກຫຼິ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ສົນໃຈ ແລ້ວຍອດຂາຍກໍບໍ່ປັງ!!!

ເຮັດໃຫ້ທາງການຈິນ ຕ້ອງໄດ້ເປີດວິຊາ Live stream ໄວ້ໃນບົດຮຽນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີທາງເລືອກໃນການສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍທາງໂຮງຮຽນອາຊີວະໃນເມືອງເຖິງຊົງ ມົນທົນຢູນານ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດເຄື່ອງປະດັບລາຍໃຫຍ່ ເພື່ອຝືກຄວາມສາມາດໃນການໄລສົດ ແລະບໍ່ໄດ້ຈັດພຽງແຕ່ຫຼັກສູດວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ຍັງຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເຄື່ອງປະດັບຢົກທີ່ມີຊື່ສຽງນຳອີກດ້ວຍ.

ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ຈັດຫ້ອງໄລສົດທັງໝົດ 12 ຫ້ອງ ສຳລັບຝຶກສອນອອນລາຍ ແລະມີພຽງຫ້ອງດຽວ ສາມາດມີຍອດຂາຍສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຢວນ.

ເມື່ອນັກຮຽນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຈະໄດ້ອອກໄປປະເຊີນໂລກແຫ່ງການໄລສົດຕົວຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຈີນເກີດການຄັດສັນນັກໄລສົດໄປໂດຍປະລິຍາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຕ້ອງປັບປຸງຄອນເທັ້ນໃນການໄລ້ສົດໃຫ້ດີ ແລະໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ!

ເພື່ອເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນທັງນັກໄລ້ສົດໃນການຄ້າ ແລະແຂ່ງກັບນັກຮຽນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວ ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ຈະເປັນການໄລສົດມືອາຊີບ ຕ້ອງຜ່ານການຝຶກຝົນຫຼາຍຫຼາຍເລີຍລະ.

cr: ນັກທຸລະກິດມືໃຫ່ມ

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!