ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະກວດກາ ລົດຊາເລັ້ງເນື່ອງເປັນລົດທີ່ປັບປ່ຽນເຕັກນິກບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ຕໍ່ໄປເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະມີການກວດກາ ລົດຊາເລັ້ງ ເນື່ອງຈາກວ່າລົດດັ່ງກ່າວ ເປັນລົດທີ່ປັບປ່ຽນເຕັກນິກບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ລົດຊາເລັ້ງແມ່ນລົດຈັກທີ່ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກ ດ້ວຍການຕໍ່ເຕີມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂົນສົ່ງຕ່າງໆ ແຕ່ເປັນລົດທີ່ຜິດແຕ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຊິ່ງໃນໄວ້ໆນີ້ ຈະມີການກວດກາ ແລະ ໃຊ້ລະບຽບ.

.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!